hellocq.net:BD4TS的个人主页

https://tc.hellocq.net/forum/u.php?uid=54927  [收藏] [复制]

-->

BD4TS

BI4SSB B4T BD4TTU

 • 21

  关注

 • 12

  粉丝

 • 151

  访客

 • 等级:注册用户
 • 总积分:2923
 • 保密,1979-09-02
 • 江苏江阴

最后登录:2024-06-25

更多资料

个人标签

更多 发表的帖子

BD4TS 2024 AA CW SOAB HP

2024-06-17 - 回复:10,人气:385 - DX通信

设备:K3S+国产小功放 天线:20-15-10八木+G9QTH:家中 正常休息,正常吃饭,
BI4SSB 2024 CQWPX CW MS HP---外包

2024-05-31 - 回复:16,人气:700 - DX通信

本地OP全很忙,基本由BG4GOV带领的团队完成95%的操作。 我就偷懒了白天到场
BI4SSB 2024 CQWPX SSB MS HP

2024-04-04 - 回复:15,人气:892 - DX通信

BD4TS 2023CQWWSSB SOAB HP

2023-11-09 - 回复:10,人气:1075 - DX通信

每次到比赛前就要考虑,这次比赛什么组别,什么人员,什么配置! BI4SSB
一个可以填30天的格子游戏,你还玩什么呜呜呜

2023-01-03 - 回复:11,人气:1394 - DX通信

方便的在线日志,即通即有。 全世界多个地方的电台陪你玩SSB\CW,你还玩

更多 回复的帖子

留言板

更多 朋友

离线 bg4wen

离线 bg8srq

离线 BD6MA

离线 bg3jdt

离线 bi4shv

Powered by phpwind v8.7 Certificate Copyright Time now is:06-25 17:12
©2003-2011 哈罗CQ火腿社区 版权所有 Gzip enabled 粤ICP备2021035601号 Total 0.210096(s)

-->